Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Reklamace a reklamační řád
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Závěrečná ustanovení

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  • Objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny, webovým formulářem, telefonicky nebo faxem jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil a že s nimi souhlasí.
  • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Reklamace a reklamační řád
  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
  • Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k zajištění dodávky v požadované lhůtě a v perfektním stavu.
  • Reklamovat kvalitu nebo množství zboží lze vzhledem k sortimentu s rychlou zkázou pouze při převzetí zásilky.
  • V případě oprávněné reklamace má příjemce právo na výměnu zboží, slevu z ceny či zrušení smlouvy.
  • Reklamace přijímáme telefonicky, faxem či osobně na adrese naší provozovny.
 • Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
  • Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a stavu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
  • Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky
  • Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

Adresa společnosti:
Carmen Team, s.r.o.
U dálnice 777, 664 42 Modřice

IČO: 26257696
DIČ: CZ26257696 (jsme plátci DPH).